ລາວ ປະເດີມ ສະໜາມ ເສຍ ມາເລເຊຍ 6592. ຄະແນນ ບານບວງຊາຍ ກິລາ ມ.ອາຊຽນ

ທີມບານບວງຊາຍມະຫາວິທະຍາໄລລາວ ຫລິ້ນບໍ່ອອກຖືກທີມ ບານບວງຊາຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ມາເລເຊຍ ສອຍມວຍ ເສຍໃຫມາເລເຊຍ 6592 ຄະແນນ, ບານບວງຊາຍງານມະຫາກຳ ກິລາມະຫາວິທະຍາໄລ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 16 ທີ່ ສ ປ ປ ລາວເປັນເຈົ້າພາບ.ເມື່ອຕອນບາຍວັນທີ 13 ທັນວາ ຜານມາ ກິລາບານບວງງານມະຫາກຳກິລາມະຫາວິທະຍາໄລ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ16 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສ ປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ ໄດທຳການແຂງຂັນກັນວັນທຳອິດທີ່ສະໜາມກິລາໃນຮົ່ມບຶງຂະຫຍອງ ໂດຍ ແຂງຂັນກັນ 4 ຄູ , ທີມຊາຍມະຫາວິທະຍາໄລລາວ ພົບກັບ ທີມຊາຍມະຫາວິທະຍາໄລ ມາເລເຊຍລົງແຂງຂັນເປັນຄູທີ 3 ສວນທີມຍິງແຂງຂັນເປັນຄູທີ 4 . ເລີ່ມເຊັດທຳອິດ ມາເລເຊຍ ອອກນຳກອນເຖິງ 9 ຄະແນນທີມລາວຈິ່ງໄດໂອກາດຊຸດໄຫລມາເປັນ 59 ແຕດວຍຄວາມເກັ່ງຂອງນັກກິລາມະຫາວິທະຍາໄລມາເລເຊຍຈົບ10 ນາທີຂອງເຊັດທຳອິດ ມາເລເຊຍ ນຳ ລາວ 32 10 ຄະແນນ ,ກັບເຂົ້າມາແຂງຂັນໃນເຊັດທີສອງ ມາເລເຊຍຍັງຫລິ້ນໄດດີກວາທີມລາວໄດຄະແນນເພີ່ມ ເປັນ 5424 ຄະແນນ , ຈົບການແຂງຂັນທັງ 4 ເຊັດມາເລເຊຍ ເປັນຝາຍເອົາຊະນະ ທີມລາວໄປໄດ 9265 ຄະແນນ ສຳລັບຜົນການແຂງຂັນ ປະເພດທີມຊາຍ ຄູທີ 1 ທີມມະຫາວິທະຍາໄລ ອິນໂດເນເຊຍ ຊະນະ ທີມມະຫາວິທະຍາໄລ ໄທ 7368 ຄະແນນ. ປະເພດທີມຍິງອີກຄູ ທີມ ມະຫາວິທະຍາໄລໄທ ຊະນະ ທີມມະຫາວິທະຍາໄລອິນໂດເນເຊຍ 8549 ຄະແນນ. ບານບວງ ມີນັກກິລາມະຫາວິທະຍາໄລ 5 ຊາດເຂົ້າຮວມແຂງຂັນ ຄື : ອິນໂດເນດຊຍ, ລາວ (ເຈົ້າພາບ) , ມາເລເຊຍ ,ໄທ ແລະ ສິງກະໂປ. ປະເພດທີມຊາຍມີ 5ຊາດ ສວນທີມຍິງ ມີ4 ຊາດ ຄື ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ,ແຂງຄົບກັນໝົດ ເອົາທີມທີ່ມີຄະແນນ ທີ1ແລະ ທີີ 2 ຫລຽນຄຳ ສວນທີ 3ແລະ ທີ 4 ຊີງຫລຽນທອງ . ສຳລັບ ວັນນີ້(14 ທັນວາ) ແຂງຂັນກັນ 2 ຄູປະເພດທີມຊາຍ ຄູທີ 1 ເວລາ 15 :00ໂມງ ທີມມະຫາວິທະຍາໄລ ມາເລເຊຍ ພົບ ທີມມະຫາວິທະຍາໄລ ອິນໂດເນເຊຍສວນ ຄູທີ 2 ທີມມະຫາວິທະຍາໄລ ສິງກະໂປ ພົບ ທີມມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວ . ໂດຍ ສັກດາວົງ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ ກິລາຕ່າງປະເທດ, ກິລາພາຍໃນ, ຂ່າວສສກ, ຂ່າວສັງຄົມ, ທ່ອງທ່ຽວບັນເທິງ, ສະກຸບພິເສດ, ຮູບພາບ, ເບີ່ງຂ່າວທັງໝົດ | Comments Off

Comments are closed.