ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ 2016
ພິທີປິດ ງານມະຫະກຳກິລາ ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປັນເຈົ້າພາບ
ງານມະຫະກຳກິລາມະຫາວິທະຍາໄລລາວ ຄັ້ງທີ I

logo

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໜັງສືພິມສຶກສາ-ກິລາລາຍວັນ

ເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນໜັງສືພິມຂ່າວກິລາລາຍວັນ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະກຳມະການກິລາ-ກາຍຍະກຳແຫ່ງຊາດ ຂອງສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຈັດພິມຂະໜາດເຈ້ຍ A3 ເປັນລາຍປັກ (ລາຍ15ວັນ) ສະບັບທໍາອິດ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 1999 ຈໍານວນ 8ໜ້າ, ມາຮອດປີ 2003 ໄດ້ຍົກຖານະຈາກໜັງສືພິມຂ່າວກິລາລາຍປັກ ມາເປັນໜັງສືພິມຂ່າວກິລາລາຍວັນ ໃນຮູບແບບຂາວ-ດຳ, ຮອດປີ2005 ໄດ້ຈັດພິມໜ້າປົກ ແລະ ຫລັງປົກເປັນສີ່ສີເຕັມຮູບແບບ ແລະ ເປັນປະຫວັດສາດຂອງໜັງສືພິມລາຍວັນ ທີ່ຈັດພິມສີ່ສີເຕັມຮູບແບບ ສະບັບທຳອິດຂອງ ສ ປ ປ ລາວ. ພາຍຫລັງລັດຖະບານໄດ້ມີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ໃນປີ 2011 ໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມາເປັນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຄະນະລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງໄດ້ເຫັນດີຕົກລົງປັບປຸງ ໜັງສືພິມຂ່າວກິລາລາຍວັນມາເປັນ ໜັງສືພິມ ສຶກສາ-ກິລາລາຍວັນ ພ້ອມເພີ່ມຂະໜາດໜ້າເຈ້ຍໜັງສືພິມໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກຂະໜາດເຈ້ຍ A3 ເປັນຂະໜາດ 53x37 ຊັງຕີແມັດ (ມາດຖານເທົ່າກັບໜັງສືພິມຫຼັກທົ່ວໄປ), ມາຮອດເດືອນ ກຸມພາ 2015 ໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນໜ້າຈາກເດີມ12 ໜ້າ ມາເປັນ 16 ໜ້າ ພ້ອມທັງເພີ່ມສາລະໜ້າຮູ້ ແລະ ສີສັນການຈັດໜ້າ ໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ການບໍລິຫານ ສື່ສີ່ງພິມ ຂອງສູນໂຄສະນາຂ່າວສານສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ວຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີການເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍ ຕົວວ່ອງໄວທັນໃຈ ແລະ ເປັນການປະຍັດງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍຂອງພັກ-ລັດ, ນັບແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2008 ເປັນຕົ້ນມາໜັງສືພິມຂ່າວກິລາລາຍວັນແມ່ນສາມາດບໍລິຫານ ແບບກຸ້ມຕົນເອງຂາດໂຕໂດຍບໍ່ມີງົບປະມານລັດເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານການຜະລິດຈັດພິມລວມທັງອຸປະກອນ ຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ໂດຍອາໄສວຽກງານການຕະຫລາດເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວທັນໃຈກວ່າ. ປັດຈຸບັນໜັງສືພິມສຶກສາ-ກິລາລາຍວັນ ມີຕາໜ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ໃນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂອງທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດລາວ.

 

ນສພ ສຶກສາ-ກິລາເດືອນຫຼ້າສຸດ

ວາລະສານກິລາ

ໂທລະພາບ

ວິທະຍຸ

ວິທະຍຸກິລາ
102.pngBeerlao_Prime_Minister's_Cup.pngLao toyota.pngf889234799e865bbe90cee71f6cd2e53_L.pngfooterslide7.png