ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ 2016
ພິທີປິດ ງານມະຫະກຳກິລາ ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປັນເຈົ້າພາບ
ງານມະຫະກຳກິລາມະຫາວິທະຍາໄລລາວ ຄັ້ງທີ I

ຊຽງຂວາງ    ຄູສອນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຕົວແບບ 18 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບວິທີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງແຕ່ລະຊະນິດ ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນເທື່ອລະກ້າວ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄຸນະພາບທຽບເທົ່າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນອະນາຄົດ.

      ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ ຜ່ານມາ ທີ່ສູນໄອຊີທີ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຊຽງຂວາງ, ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ຄູສອນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຕົວແບບ 18 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 2, ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ), ທ່ານ ບັນຈົງ ລັດຖະວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ກະຊວງ ສສກ, ທ່ານ ສອນໄຊ ເພັດພະຈັນ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ມັງໜໍ່ເມກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພະນັກງານວິຊານການ, ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ, ວິທະຍາກອນ ແລະ ສຳມະນາກອນຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕົວແບບ 18 ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

      ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ບັນຈົງ ລັດຖະວັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນສົກປີ 2014-2015 ແລະ ສົກປີ 2015-2016 ຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ແລະ ສື່ປະກອບການຮຽນ-ການສອນ ຈາກບ້ວງເງິນລັດຖະບານ (ນ້ຳເທີນ 2) ມອບໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຈຳນວນ 18 ຊຸດ ແລະ ຍັງຈະສືບຕໍ່ຈັດຊື້ໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທຸກແຫ່ງທີ່ມີຄວາມພ້ອມດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄູ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບຄົບໝົດທຸກແຫ່ງໃນສົກປີຕໍ່ໆໄປ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດທີ່ທາງລັດຖະບານສະໜອງໃຫ້ນັ້ນ ໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ໝົດຄຸນປະໂຫຍດຂອງມັນ, ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ທີ່ເປັນຜູ້ສະໜອງເຄື່ອງທົດລອງໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕົວແບບ 18 ແຫ່ງ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດໃນ 3 ສາຂາວິຊາຄື: ຟີຊິກສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ ໃຫ້ກັບຄູສອນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົວແບບ 18 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍເລີ່ມຈາກສົກຮຽນ 2015-2016 ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ສົກຮຽນ 2016-2017 ເປັນຄັ້ງທີ 2 ຢ່າງເປັນທາງການ. ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູສອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເຂົ້າໃຈວິທີການນຳໃຊ້ອຸປະກອນເຄື່ອງທົດລອງແຕ່ລະຊະນິດທີ່ມີ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງໄດ້, ພ້ອມທັງສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫຼື ເປັນວິທະຍາກອນຊ່ວຍຄູສຶກສານິເທດຂັ້ນແຂວງໄດ້. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຄູສອນສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂະບວນການຜະລິດອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ໃຊ້ເອງໄດ້ຈາກວັດຖຸທີ່ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ.

      ໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສສກ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມ, ວິທະຍາກອນ ແລະ ສຳມະນາກອນໝົດທຸກຄົນທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມເປີດຂຶ້ນໄດ້ຕາມວັດຖຸປະສົງລະດັບຄາດໝາຍ. ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ສະເໜີກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ລົງໄປຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາເບິ່ງໃຫ້ລະອຽດກ່ຽວກັບອຸປະກອນເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດທີ່ມອບໃຫ້ໂຮງຮຽນຕົວແບບທັງ 18 ແຫ່ງ ວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ແລ້ວບໍ່ ແຕ່ຖ້າຍັງບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ ຫຼື ໂຮງຮຽນໃດຍັງບໍ່ມີຫ້ອງທົດລອງຮອງຮັບອຸປະກອນ ແມ່ນໃຫ້ເກັບຄືນ ຫຼື ສົ່ງຄືນໃຫ້ກັບກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວນຳເອົາອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໄປມອບໃຫ້ໂຮງຮຽນທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ໄດ້ຄວາມຮູ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ສ່ວນໂຮງຮຽນທີ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມ ພ້ອມນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງໄປກວດກາເບິ່ງຕົວຈິງ ວ່າມີຈັກແຫ່ງທີ່ມີຫ້ອງທົດລອງແລ້ວ ແລະ ຈັກແຫ່ງທີ່ຍັງບໍ່ມີຫ້ອງທົດລອງ ຫຼື ກຳລັງສ້າງແຕ່ຍັງບໍ່ສຳເລັດ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ ແລະ ຫາວິທີຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ສຳລັບກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ແມ່ນຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 4 ວັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 21-24 ກຸມພາ 2017 ຈຶ່ງຈະສຳເລັດລົງຢ່າງເປັນທາງການ. ໂດຍການເຝິກອົບຮົມນັ້ນແມ່ນໄດ້ແບ່ງເປັນກຸ່ມຕາມລາຍວິຊາ ແລະ ປະຖົມນິເທດ ໃນການເຝິກປະຕິບັດການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງຕົວຈິງ.

ຊຽງຂວາງ1

      ໂດຍ: ລູກນ້ຳເຊ

ນສພ ສຶກສາ-ກິລາເດືອນຫຼ້າສຸດ

ວາລະສານກິລາ

ໂທລະພາບ

ວິທະຍຸ

ວິທະຍຸກິລາ
102.pngBeerlao_Prime_Minister's_Cup.pngLao toyota.pngf889234799e865bbe90cee71f6cd2e53_L.pngfooterslide7.png