ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ 2016
ພິທີປິດ ງານມະຫະກຳກິລາ ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປັນເຈົ້າພາບ
ງານມະຫະກຳກິລາມະຫາວິທະຍາໄລລາວ ຄັ້ງທີ I

ຮູ້ຈັກກັບ ນາງ ແກ້ວ ລາວລີ, ເດັກ​ຍິງອາ​ຍຸ 18 ປີ ​ຜູ້​ຫ້າວ​ຫັນຈາກ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ອາ​ຂ່າ. ລາວ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຜູ້​ທ​ີ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄູ​ຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ. ລາວ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຈາກວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ 2018 ຜ່ານ​ມານີ້ ແລະ ປະ​ຈຸ​ບັນ​ໄດ້​ກັບ​ໄປ​ສອນ​ຢູ່​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ລາວ ຢູ່ແຂວງຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ.

“ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ນ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ພ​າກ​ພູມ​ໃຈ​ທີ່​ນ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສານີ້, ເພາະ​ວ່າ​ຢູ່​ບ້ານ​ນ້ອງ ມີ​ໜ້ອຍ​ຄົນ​ທີ່​ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ລາວ ແລະ ມີ​ໂອ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ນ້ອງ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ດີ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ໄວ​ໜຸ່ມ. ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ນ້ອງ​ສອນຢ​ູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ຢູ່​ຊຸມ​ຊົນຂອງ​ນ້ອງ​, ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍຫຼັກ​ເວ​ລາ​ທີ່​ນ້ອງ​ສອນ ແມ່ນ​ບາງຄັ້ງເດັກ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ອາ​ຂ່າ ກໍ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ບົດ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ລາວ ນ້ອງ​ກໍ​ຈະ​ເວົ້າ​ຄືນ​ເລື້ອຍໆ ແລະ ກໍນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ນິກຕ່າງໆ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໝັ້ນໃຈວ່າ​ພ​ວກເຂົາ​ເຂົ້າ​ໃຈ. ນ້ອງ​ຢາກ​ໃຫ້​ພ​ວກ​ເຂົາ​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ແທ້ໆ.”

 

ຮູ້ຈັກກັບ ນາງ ແກ້ວ ລາວລີ, ເດັກ​ຍິງອາ​ຍຸ 18 ປີ ​ຜູ້​ຫ້າວ​ຫັນຈາກ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ອາ​ຂ່າ. ລາວ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຜູ້​ທ​ີ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄູ​ຂອງ​ແຜນ​ງານ​ບີ​ຄວາ. ລາວ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຈາກວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ 2018 ຜ່ານ​ມານີ້ ແລະ ປະ​ຈຸ​ບັນ​ໄດ້​ກັບ​ໄປ​ສອນ​ຢູ່​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ລາວ ຢູ່ແຂວງຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ.

“ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ນ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ພ​າກ​ພູມ​ໃຈ​ທີ່​ນ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສານີ້, ເພາະ​ວ່າ​ຢູ່​ບ້ານ​ນ້ອງ ມີ​ໜ້ອຍ​ຄົນ​ທີ່​ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ລາວ ແລະ ມີ​ໂອ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ນ້ອງ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ດີ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ໄວ​ໜຸ່ມ. ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ນ້ອງ​ສອນຢ​ູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ຢູ່​ຊຸມ​ຊົນຂອງ​ນ້ອງ​, ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍຫຼັກ​ເວ​ລາ​ທີ່​ນ້ອງ​ສອນ ແມ່ນ​ບາງຄັ້ງເດັກ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ອາ​ຂ່າ ກໍ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ບົດ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ລາວ ນ້ອງ​ກໍ​ຈະ​ເວົ້າ​ຄືນ​ເລື້ອຍໆ ແລະ ກໍນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ນິກຕ່າງໆ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໝັ້ນໃຈວ່າ​ພ​ວກເຂົາ​ເຂົ້າ​ໃຈ. ນ້ອງ​ຢາກ​ໃຫ້​ພ​ວກ​ເຂົາ​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ແທ້ໆ.”

ຄວາມ​ຝ​ັນ​ຂອງ ນາງ ແກ້ວ ແມ່ນ​ເປັນ​ຄູ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຮງ​ຈູງໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ ຊຶ່ງ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຄວາມ​ຝັນ​ຂອ​ງ​ລາວກໍ່​ເປັນ​ຈິງ​ແລ້ວ.“ຄົນ​ຢູ່​ບ້ານ​ນ້ອງບໍ່​ຄ່ອຍສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ລູກ​ໄປໂຮງ​ຮຽນ. ນ້ອງ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນວ່າ ການ​ສຶກ​ສາ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ. ຖ້າ​ລູກຫຼານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຮຽນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ່​ຈ​ະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ບໍ່​ສາ​ມາດຊອກວຽກ​ທີ່​ດີ​ໄດ້.”

 

 

ນສພ ສຶກສາ-ກິລາເດືອນຫຼ້າສຸດ

ວາລະສານກິລາ

ໂທລະພາບ

ວິທະຍຸ

ວິທະຍຸກິລາ
102.pngBeerlao_Prime_Minister's_Cup.pngLao toyota.pngf889234799e865bbe90cee71f6cd2e53_L.pngfooterslide7.png