ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ 2016
ພິທີປິດ ງານມະຫະກຳກິລາ ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປັນເຈົ້າພາບ
ງານມະຫະກຳກິລາມະຫາວິທະຍາໄລລາວ ຄັ້ງທີ I

ເຊກອງ    ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈັດ​ເຝິກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມແມ່ຍິງ, ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນທົ່ວແຂວງເຊກອງ ໃນວັນທີ  24-26  ຕຸລາ ຜ່ານມາ ທີ່ສະໂມສອນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ. ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມບູນ ມາສູວັນ ເລຂາທິການ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ  ເພື່ອຢູເນສໂກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ນາງ ວັນເພັງ ທອງສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ພ້ອມ​ດ້ວຍຫົວໜ້າ-ຮອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ຜູ້ອໍານວຍການ, ຊາວໜຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ຄູສອນໃນທົ່ວແຂວງ ຈໍານວນ 50 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.

         ທ່ານ ນາງ ທອງແດງ ສົມຈັນມະນີວົງ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຢູແນສໂກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ເຖິງນິຕິກໍາ ແລະ ພາຍໃນກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ​ໃຫ້​ຮູ້ວ່າ: ໃນການຈັດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການດໍາລົງຊີວີດຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຢູ່ໃນສັງຄົມທົ່ວໄປ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບກັນ ລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະໄດ້ລົງເລີກເຖິງບັນດາຊາວໜຸ່ມແມ່ຍິງ, ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດເລິກເຊິ່ງ, ກໍາໄດ້ເຖິງຈຸດປະສົງ, ເນື້ອໃນ, ຫຼັກການ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການອົບຮົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລົງເລິກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ແຕ່ຂັ້ນອະນຸບານສຶກສາ, ສາມັນສຶກສາ, ການຊ່າງ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາດ້ານວິຊາການສ່າງຊັ້ນສູງກໍ່ຄືໂຮງຮຽນເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບທຸກປະເພດ.

ນອກຈາກ​ນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ຊີ້ແຈ້ງເຖິງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ ທີ່ໝາຍເຖິງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍມີເງື່ອນໄຂເທົ່າທຽມກັນ.  ສໍາລັບການຊົມໃຊ້ສິດທິມະນຸດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ-ວັດທະນະທໍາ  ແລະ ການເມືອງແລະຍັງໄດ້ເຫັນແຈ້ງ ກ່ຽວກັບລັດທະທໍາມະນູນ  ສປປລາວ ມາດຕາ 35 ພົນລະເມືອງລາວໂດຍບໍ່ຈໍາແນກຍິງ - ຊາຍ, ຖານະທັງດ້ານສັງຄົມ,  ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະຊົນເຜົ່າ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ; ມາດຕາ  37 ພົນລະເມືອງລາວຍິງ - ຊາຍ  ມີສິດເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາສັງຄົມແລະຄອບຄົວ; ມາດຕາ  38  ມີສິດຮັບການສຶກສາ; ມາດຕາ 39 ມີສິດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ; ມາດຕາ 41  ມີສິດໃນການຮ້ອງຟ້ອງ; ມາດຕາ  42  ມີສິດໂດຍບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຊີວິດ, ຮ່າງກາຍ ແລະກຽດສັກສີ. ສະນັ້ນ, ສິດສະເໝີພາບ, ບົດບາດເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍແລະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ ແມ່ນມີນິຕິກໍາ ແລະ ກົດໝາຍ  ອອກມາປົກປ້ອງແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບແລ້ວ.

      ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານ  ສົມບູນ   ມາສຸວັນ  ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບົດບາດຄວາມສະເໝີພາບແລະສິດເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ທາງອົງການ ຢູແນສໂກ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໝູນດ້ານງົບປະມານແລະຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ສະເພາະໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ - ການສອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສຶກສາອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສໍາມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກໃນຄັ້ງນີ້ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອນໍາເອົາຄວາມຮູ້ຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຈາກການເຝິກອົມຮົມ ໄປຖ່າຍທອດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ຍົກສູງບົດບາດແລະສິດເທົ່າທຽມກັນຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໂດຍ: ພູຜ່ານ   ( ຂ. ເຊກອງ )

ນສພ ສຶກສາ-ກິລາເດືອນຫຼ້າສຸດ

ວາລະສານກິລາ

ໂທລະພາບ

ວິທະຍຸ

ວິທະຍຸກິລາ
102.pngBeerlao_Prime_Minister's_Cup.pngLao toyota.pngf889234799e865bbe90cee71f6cd2e53_L.pngfooterslide7.png