ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ 2016
ພິທີປິດ ງານມະຫະກຳກິລາ ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປັນເຈົ້າພາບ
ງານມະຫະກຳກິລາມະຫາວິທະຍາໄລລາວ ຄັ້ງທີ I

ນາງນ້ອຍເພື່ອຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການປຶກສາຫາລື ແລະ ເພີ່ມການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນດ້ານວຽກງານໄວໜຸ່ມຍິງ.

ເມື່ອວັນທີ 30 ພະຈິກ ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມລ້ານຊ້າງ ສໍານັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມວຽກງານໄວໜຸ່ມຍິງຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍໃຫ້ກຽດຮ່ວມລົງນາມຂອງທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ກໍດອນ ກິບສັນ ຜູ້ອໍານວຍການອົງການອາຫານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ເຟຼເດິຣິກາ ເມເຢີ ຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ, ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

ການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້, ເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມສໍາເລັດທໍາອິດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານພາຍໃນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອ ນາງ ນ້ອຍ ແລະ ເປົ້າໝາຍແມ່ນສະແດງເຖິງການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງ ລະຫວ່າງ 2 ອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈໍາເປັນຂອງໄວໜຸ່ມຍິງຢູ່ ສປປ ລາວ.ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການແຕ່ງງານ ແລະ ການເກີດລູກໃນໄວໜຸ່ມສູງທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດອາຊຽນ 1 ໃນ 5 ຂອງໄວໜຸ່ມຍິງ ແມ່ນໄດ້ອອກໂຮງຮຽນ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄວໜຸ່ມຍິງຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາເທົ່າທີ່ຄວນ, ມີຂອບເຂດຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບທີ່ດີ, ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ເຮັດວຽກງານທໍາທີ່ດີ.

ນາງ ນ້ອຍ ເປັນຕົວແທນຂອງໄວໜຸ່ມ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນຈຸດລິເລີ່ມໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມຍິງຢູ່ ສປປ ລາວ ພົບພໍ້. ນາງ ນ້ອຍ ເປັນຕົວແທນຂອງໄວໜຸ່ມຍິງ ຈໍານວນ 700.230 ຄົນ ອາຍຸລະຫວ່າງ 10-19 ປີໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈາກຫຼາຍອົງການ. ຂອບແຜນນີ້, ແນໃສ່ໃຫ້ໄວໜຸ່ມມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ໃນປີ 2030. ນາງນ້ອຍ 2

ນສພ ສຶກສາ-ກິລາເດືອນຫຼ້າສຸດ

ວາລະສານກິລາ

ໂທລະພາບ

ວິທະຍຸ

ວິທະຍຸກິລາ
102.pngBeerlao_Prime_Minister's_Cup.pngLao toyota.pngf889234799e865bbe90cee71f6cd2e53_L.pngfooterslide7.png